Den Korte Quick Quiz

Den korte quick quiz: 11 tegn på at du nok r perfektionist.

1.Du vil have at noget skal være ”lige i øjet” eller også skal det slet ikke være !
2.Du forventer det perfekte fra andre mennesker
3.Du kan ikke lade være med at tænke på den fejl du lige har lavet
4.Du er en ægte ”fejl-spotter”, som ikke kan lade være med at rette andre, som har lavet fejl i deres arbejde.
5.Du er meget bevidst om du laver fejl i andre menneskers nærhed
6.Du er et konkurrencemenneske som ikke kan holde ud at klare dig dårligere end andre.
7.Du vil ikke bede om hjælp hvis det på nogen måde kan opfattes som tegn på vildrede eller svaghed.
8.Du er meget opmærksom på andre menneskers krav og forventninger.
9.Du er ihærdig og vil fortsætte på en opgave længe efter andre mennesker har opgivet.
10.Du har svært ved at træffe en beslutning, og holde fast i den.
11.Du lagde med det samme mærke til slåfejlen i overskriften på denne miniquiz 😉